Home

‘Krachtgerichte gesprekken’ verwijst naar een gespreksmodel dat cliënten in hun kracht en waardigheid laat komen. Het is geïnspireerd door de oplossingsgerichte en narratieve benadering. Het model geeft handvatten om een sterke focus te ontwikkelen op krachten (kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden, enthousiasme, interesses, …). Een hedendaagse, herstelgerichte zorg vraagt dat hulpverleners oog (leren) hebben voor krachten bij cliënten, ook wanneer er sprake is van uitgesproken moeilijkheden en/of beperkingen. Hoe doe je dat concreet? Wat pik je op? Wat laat je links liggen? Welke vragen stel je? Hoe bevestig je de ander?