(Vragen en) teruggeven

Vragen In een krachtgerichte benadering word je als hulpverlener aangemoedigd om gevoelig te worden voor expressies van vormen van kennis en kunnen, voor sporen van intenties en van waar mensen waarde aan geven, en voor tekenen van agency. ['agency' = het vermogen om te handelen, om in te grijpen in je leven op een manier …

Ik gaf haar mijn belofte om dit niet te doen …

In het boek 'Narratives of Therapists' Lives' kan je een gesprek lezen dat Michael White, de vader van de narratieve therapie, had met Sophia. Na het overlijden van haar partner, Bill, was zij tot de conclusie gekomen dat verder leven onmogelijk was. Ze had dus een einde aan haar leven proberen maken. Dat was echter …

Ik besefte laatst iets

Ik besefte laatst iets. Tijdens gesprekken (waarvan ik hoop dat ze helpend gaan zijn) ben ik soms bovenal bekommerd om geen extra schade toe te brengen. ('Toegevoegd lijden' noemen ze dat in de presentietheorie) 'Da's wel héél weinig ambitieus', denk je misschien. Tja. Mensen voelen zich al tekortschieten. Tegenover bepaalde idealen of normen. Hoe je …

Veelverhaligheid

Ik blijf het gek vinden: ik heb een plan en dan doe ik toch iets anders. Voor een (narratieve) workshop stond het 1 keer in mijn draaiboek en uiteindelijk had ik het er steeds opnieuw over: veelverhaligheid. Dat de narratieve benadering niet gaat om het vervangen van negatieve of pijnlijke verhaallijnen door positieve of sprankelende! …

Een gesprek(je) met een grote invloed

[Dit artikel is een vervolg op 'PAGV: een (zeer) gewenste aandoening'] 'A sense of personal agency' dus: de ervaring dat je iets kan doen of gedaan hebt dat zin heeft, 1. het past bij iets dat je nauw aan het hart ligt, én 2. het maakt (potentieel) een verschil (in de wereld, voor een ander, …

PAGV: een (zeer) gewenste aandoening

Er bestaat iets als het omgekeerde van een traumatische ervaring. (En ook het omgekeerde van een posttraumatische stressstoornis.) 'Agency'. 'A personal sense of agency'. Dat woord, die uitdrukking vind je vaak terug bij Michael White. Waar slaat het op? 'A personal sense of agency' is de ervaring dat je iets kan doen of gedaan hebt …

Bestaan krachten?

[Als je liever luistert naar dit artikel, klik dan HIER] Krachtgerichtheid is gelijk aan ... Laat ik beginnen met te zeggen dat ik - al lang - iets heb met krachtgerichte gespreksvaardigheden. Ik hou van praktijken en ideeën uit de narratieve en de oplossingsgerichte benadering. En als met 'krachtgericht' bedoeld wordt: gevoelig zijn voor en …