Introductiedag Krachtgerichte Gespreksvaardigheden

In de ‘Introductiedag: Krachtgerichte Gesprekken’ worden een aantal concrete gespreksingrediënten uit de doeken gedaan die de hoeksteen vormen van het Krachtgerichte Gespreksmodel, zoals:

  • Een krachtgerichte kennismaking met de cliënt,
  • Het oppikken van niet-problematische aspecten van het leven van de cliënt,
  • Vragen stellen die kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden in reliëf brengen,
  • Bevestigen van kwaliteiten, vaardigheden, levenskennis, waarden,
  • Op een veilige manier praten over problemen.

Methodiek: In zijn eigen stijl legt Johan de dingen met handen en voeten uit, en linkt hij de dingen met voorbeelden uit zijn klinische praktijk. Je krijgt een syllabus mee met een ruime beschrijving van de inhoud van de dag en veel voorbeelden van zinnige vragen.

Duur opleiding: 1 dag

Doelgroep: De introductiedag staat open voor elke hulpverlener die mensen in de cliëntpositie begeleidt en krachtgerichte gespreksvaardigheden (verder) wil ontwikkelen (psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker, opvoeder, psycholoog, psychiater, …).

Literatuur: U ontvangt een syllabus en een hoop ‘spiekbriefjes’