Veelverhaligheid

Ik blijf het gek vinden: ik heb een plan en dan doe ik toch iets anders. Voor een (narratieve) workshop stond het 1 keer in mijn draaiboek en uiteindelijk had ik het er steeds opnieuw over: veelverhaligheid. Dat de narratieve benadering niet gaat om het vervangen van negatieve of pijnlijke verhaallijnen door positieve of sprankelende! …