(Vragen en) teruggeven

Vragen In een krachtgerichte benadering word je als hulpverlener aangemoedigd om gevoelig te worden voor expressies van vormen van kennis en kunnen, voor sporen van intenties en van waar mensen waarde aan geven, en voor tekenen van agency. [‘agency’ = het vermogen om te handelen, om in te grijpen in je leven op een manier …

Een gesprek(je) met een grote invloed

[Dit artikel is een vervolg op ‘PAGV: een (zeer) gewenste aandoening’] ‘A sense of personal agency’ dus: de ervaring dat je iets kan doen of gedaan hebt dat zin heeft, 1. het past bij iets dat je nauw aan het hart ligt, én 2. het maakt (potentieel) een verschil (in de wereld, voor een ander, …

PAGV: een (zeer) gewenste aandoening

Er bestaat iets als het omgekeerde van een traumatische ervaring. (En ook het omgekeerde van een posttraumatische stressstoornis.) ‘Agency’. ‘A personal sense of agency’. Dat woord, die uitdrukking vind je vaak terug bij Michael White. Waar slaat het op? ‘A personal sense of agency’ is de ervaring dat je iets kan doen of gedaan hebt …