(Vragen en) teruggeven

Vragen In een krachtgerichte benadering word je als hulpverlener aangemoedigd om gevoelig te worden voor expressies van vormen van kennis en kunnen, voor sporen van intenties en van waar mensen waarde aan geven, en voor tekenen van agency. [‘agency’ = het vermogen om te handelen, om in te grijpen in je leven op een manier …